Verwijdering van topics in de rubriek ervaringen

Algemene info en beschrijving van dit forum.
Mededelingen van het beheer.
Forumregels
Beste leden!

Het covid-19 virus gooit roet in het eten bij iedereen, overal en uiteraard in elke sector.

In de sector van prostitutie, erotische massage of zelfs gewone massage, is lichamelijk contact onvermijdelijk. Contact met lichaamsvloeistoffen is onvermijdelijk en houdt een zeer groot risico in, en ik heb het niet zozeer over sekseel overdraagbare aandoeningen (een risico dat uiteraard aanwezig is) maar over de transmissie van het covid-19 virus wat niet enkel gevolgen heeft voor de drager, maar ook voor bijna iedereen waarmee die persoon in contact komt. De meesten onder jullie behoren niet echt tot de leeftijdsgroep die grote risico's loopt (voorlopig toch niet volgens de epidemiologische statistieken) echter de verspreiding gebeurt onzichtbaar en iedereen loopt risico, zowel DVP, klant, familie of dichte kennissen van de wandelaar, als elke persoon waarmee je toevallig fysiek contact zou hebben of in het slechtste geval zelfs via een contact met voorwerpen.

Neem uw verantwoordelijkheid en neem geen onnodige risico's voor jezelf noch anderen!!
Gesloten
Saladin
Moderator
Moderator
Berichten: 723
Lid geworden op: 05 sep 2007, 09:43

Verwijdering van topics in de rubriek ervaringen

Bericht door Saladin » 07 nov 2007, 18:25

In deze gesloten topic lichten wij kort toe welke topics werden verwijderd en waarom.

Omwille van evidente redenen kunnen we omtrent de redenen niet in detail treden. Voor ons, de moderatoren, zijn er een aantal aanvaardbare motieven, waarover we géén discussie wensen te voeren, doch waarbij we in het belang van het forum optreden. Iedereen moet maar voor zichzelf uitmaken of hij de reden afdoende vindt of niet en er vervolgens zijn persoonlijke gevolgen uit trekken. Dat niet iedereen de motieven zwaarwichtig genoeg zal vinden is bijna evident, alleen heeft niet iedereen de taak om het forum te beschermen. Het is ook duidelijk dat onze politiek geldt voor de huidige gang van zaken, waarbij de onbespreekbaarheid de grote uitzondering blijft en absoluut niet de regel.

In alle gevallen wordt bij het wissen van de topic in de rubriek ervaringen ook de topic in de rubriek Ladies Only gewist. Het zou maar al te gemakkelijk zijn dit forum enkel voor positieve PR te gebruiken, zonder de mogelijkheid van beoordeling te aanvaarden.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Igv de nieuwe politiek dient de onbespreekbaarheid desgevallend opnieuw aangevraagd te worden
Saladin 15/04/08
Laatst gewijzigd door Saladin op 02 dec 2007, 11:42, 3 keer totaal gewijzigd.
De goede administrator is hij die gemist kan worden. (Bertold Brecht)
Ik vind het een onvervreemdbaar recht voor iedereen om op zijn eigen manier ten gronde te gaan. (Robert Frost)

Saladin
Moderator
Moderator
Berichten: 723
Lid geworden op: 05 sep 2007, 09:43

Verwijdering van topics in de rubriek ervaringen

Bericht door Saladin » 15 apr 2008, 21:58

Verwijdering van topics in de rubriek ervaringen

Wij, de moderators, vinden dat er slechts een heel beperkt aantal aanvaardbare redenen zijn om een topic te laten verwijderen. Over deze motieven wensen we geen discussie te voeren, maar we verzekeren dat wij hierbij altijd in het belang van het forum zullen handelen. Iedereen moet maar voor zichzelf uitmaken of hij de reden afdoende vindt of niet en er dan maar zijn persoonlijke gevolgen uit trekken. Uiteraard zal niet iedereen de motieven zwaarwichtig genoeg zal vinden, alleen heeft niet iedereen de taak om het forum te beschermen.

We willen ook benadrukken dat de onbespreekbaarheid als een grote uitzondering moet worden gezien en absoluut niet als de regel.
In alle gevallen wordt bij het wissen van de topic in de rubriek Ervaringen ook de topic in de rubriek Ladies Only gewist. Het zou maar al te gemakkelijk zijn dit forum enkel voor positieve PR te gebruiken, zonder de mogelijkheid van beoordeling te aanvaarden.


Om te beginnen kunnen de moderators zelfstandig beslissen om bepaalde topics te verwijderen indien deze strijdig zijn met het reglement en de filosofie van VPF:

a. topic liep uit de hand (netiquette)

Verwijdering van de topic zal in dit geval een strikte uitzondering zijn, in eerste instantie zal er worden gesnoeid in de posts en zullen de posters in kwestie op de vingers worden getikt. Wie volhardt in de boosheid zal eerder andere sancties oplopen, zoals het tijdelijk bannen of het definitief opzeggen van het lidmaatschap, dan dat de topic zal worden verwijderd.

b. te veel fake recensies (door entourage van dame of concurrentie)

Verwijdering van de topic zal in ook dit geval een strikte uitzondering zijn, in eerste instantie zullen de fake recensies worden verwijderd en zullen de posters in kwestie tijdelijk worden geband of zal hun lidmaatschap definitief worden opgezegd.

c. de dame is gestopt
Dit mag door de leden of de dame zelf worden gemeld in de topic of via e-mail. Na het controleren van de informatie, zal de volledige topic worden gesloten of desgewenst gearchiveerd worden en onzichtbaar gemaakt worden. Bij een eventuele her- of doorstart, kan het oorspronkelijke topic teruggezet worden.

d. pedofilie, bestialiteiten en onwettelijke seksuele handelingen

Wij waarschuwen iedereen uitdrukkelijk dat samen met de verwijdering andere sancties zullen toegepast worden, zoals het tijdelijk bannen of definitief opzeggen van lidmaatschap.

Een verzoek voor verwijdering van topics moet op een doorzichtige en uniforme manier verlopen. Voor we kunnen afwegen of de redenen die de betrokken dame, het privé-huis of het escorte-bureau aanhaalt zwaarwichtig genoeg zijn, moet het verzoek aan de volgende voorwaarden voldoen:

Formele voorwaarden:
1. Elk verzoek kan uitsluitend per e-mail ingediend worden: vpfmod@gmail.com
2. Deze e-mail moet de url bevatten van de bespreking op dit forum.
3. De betrokkene aanvaardt dat de moderators in eer en geweten zijn/haar aanvraag beoordelen en leggen zich neer bij de getroffen beslissing. Slechts in hoogstuitzonderlijke omstandigheden (willekeur en manifeste onredelijkheid) is verdere discussie hierover mogelijk.
4. Deze e-mail dient concreet gemotiveerd te zijn. Hiermee bedoelen we dat het verzoek tot uitzonderlijke verwijdering de redenen dient te bevatten waarom die uitzondering zou gelden in het concrete geval.

Als zwaarwichtige reden kunnen enkel en alleen 2 redenen ingeroepen worden:
a. ofwel is de dame gestopt (en niet onder een andere naam herbegonnen)
In dit geval - en voor zover aan de andere voorwaarden is voldaan - houden we topic wel bij, om doorstart-trucje te vermijden.

b. ofwel zijn er wat betreft de de dame, het privé-huis of het escorte-bureau ernstige privacy-redenenAparte topics per dame
Voortaan zal voor privé-huizen en escorte-dames, in tegenstelling tot voorheen, per dame een individuele topics gemaakt worden. Dankzij dergelijke opsplitsing kunnen we vermijden dat een eventuele geldige reden voor 1 dame onmiddellijk tot de verwijdering van de besprekingen van andere dames zou leiden.

Het ligt dan ook voor de hand dat verzoeken tot volledige verwijdering van alle besprekingen van een bepaald bureau of privé-huis in principe altijd negatief beoordeeld zullen worden, tenzij zeer zeer uitzonderlijke redenen kunnen worden aangetoond.

Privacy-redenen?
Om privacy-redenen in te roepen dient de betrokkene aannemelijk te maken dat de bewuste topic op dit forum inderdaad de privacy van de betrokken schaadt, op dergelijke wijze dat dit forum daar de hoofdverantwoordelijk voor zou zijn. Indien de dame elders online adverteert, een eigen website heeft of in de geschreven pers adverteert, is die online advertentie, website of geschreven advertentie de hoofdverantwoordelijke voor de inbreuk op de privacy en overigens gewild. De bespreking op dit forum als gevolg van die publiciteit kan bijgevolg - tenzij zeer uitzonderlijke redenen aangetoond worden - niet de verwijdering tot gevolg hebben.

De betrokkene dient eveneens aan te geven waarom de verwijdering van de advertentie de enige oplossing zou moeten zijn. Indien betrokkene bijvoorbeeld enkel met Provincie West-Vlaanderen adverteert zou het kunnen volstaan dat bij de bespreking van haar advertentie de verwijzing naar de precieze plaats van ontvangst verwijderd wordt. Dit is overigens - voor de goede orde - reeds opgelegd door het reglement.


Elk verzoek dat aan de bovenstaande voorwaarden voldoet zal door de moderators in overweging worden genomen.
De moderators kunnen aan de betrokkene vragen duidelijkere argumenten of desgevallend bewijzen over te maken.
Elk verzoek, desgevallend na vraag tot verduidelijking, zal per e-mail beantwoord worden, waarbij steeds een motivering zal opgegeven worden bij het standpunt van de moderators.
Voor zoveel als nodig is, wordt bij deze bevestigd dat elk verzoek tot verwijdering strikt vertrouwelijk zal behandeld worden en enkel door de moderators (en/of indien nodig de juridische adviseurs van het forum als zelfstandige rechtspersoon) zal ingekeken worden. Enkel en alleen de eventuele beslissing tot verwijdering zal op het forum geplaatst worden, tevens met een zeer summiere omschrijving.

In principe zullen de moderators NIET INGAAN op verzoeken van de betrokken schrijvers tot verwijdering en/of aanpassing van hun recensies en andere posts, tenzij bij hoge uitzondering en ENKEL EN ALLEEN indien er sprake is van strijdigheid met het reglement en filosofie van VPF. De procedure is dezelfde als voor de verzoeken van de dames ed.

Met dank aan ikki-law voor het juridische advies.
De goede administrator is hij die gemist kan worden. (Bertold Brecht)
Ik vind het een onvervreemdbaar recht voor iedereen om op zijn eigen manier ten gronde te gaan. (Robert Frost)

Gesloten